Uppdaterad: 04/05/2023

Vad är SEO?

SEO, eller sökmotoroptimering, är en viktig faktor för alla webbplatser som vill öka sin synlighet och positioner på önskade nyckelord i sökmotorresultaten.

SEO är ett tillvägagångssätt för att öka en webbplats ranking på populära sökmotorer som Google m.m. Genom SEO-taktik som sökordsforskning, innehållsoptimering och länkbyggande kan företag öka sin synlighet och organisk söktrafik. I den här bloggen kommer vi att utforska vad SEO är.

Hur fungerar SEO?

SEO fungerar genom att sökmotorernas sökrobottar eller s.k. "spindlar" genomsöker en webbplats för att ta reda på dess innehåll. Det är viktigt att de webbsidor som sökrobottarna genomsöker är organiserat på ett sätt som gör det enkelt för sökmotorer och människor att förstå.

Genom att tillämpa olika SEO-tekniker som On-page SEO, Off-page SEO och teknisk SEO tillsammans med SEO Copywriting och nyckelordsanalys ser man till att klättra i sökresultaten även kallat SERP (Search Engine Result Pages).

Nyckelfaktorer som påverkar en webbplats SEO

Sökmotorer använder komplexa algoritmer för att bestämma relevansen och auktoriteten hos webbsidor som svar på en sökintention. SEO syftar till att förbättra en webbplats relevans och auktoritet så att den rankas högre i sökresultaten.

On-page SEO

On-page SEO är all SEO-teknik som görs på själva webbplatsen eller webbsidan. Detta inkluderar att optimera webbplatsinnehåll med strategisk struktur, internlänkningar, relevanta nyckelord, metadata, bilder eller video för att göra webbsidan mer relevant för det önskade sökordet.

Off-page SEO

Off-page SEO involverar aktiviteter som genomförs utanför webbplatsen för att skapa auktoritet och relevans. Off-page SEO inkluderar aktiviteter som länkbyggning (bakåtlänkar eller s.k. "backlinks") och marknadsföring i sociala medier.

Bakåtlänkarnas kvalitet

När man talar om kvalitet på länkar finns det något som kallas för Domain Authority (DA) eller Domain Rating (DR) som indikerar på webbplatsens auktoritet. En webbplats som har hög DA eller DR är oftast äldre, erhåller hög kvalitet på innehåll, struktur, hög trafik och kvalitativa bakåtlänkar.

Inte alla länkar är bra länkar

Det bästa är om bakåtlänken kommer från en webbplats som är relaterat till ämnet. Som t.ex. en svensk webbplats som fokuserar på att sälja cyklar bör inte ha länkar från en japansk gambling webbplats eller liknande. Det skulle få sökmotorerna att höja på ögonbrynen!

Teknisk SEO

Teknisk SEO innebär att optimera en webbplats tekniska struktur, såsom URL-struktur, webbplatshastighet, mobil responsivitet och säkerhet.

SEO Copywriting

Målet med SEO-copywriting är att skapa innehåll som rankas bra på sökmotorernas resultatsidor (SERP) för riktade sökord och fraser, samtidigt som det övertalar läsarna att vidta en önskad åtgärd, som att göra ett köp, registrera sig för ett nyhetsbrev eller kontakta verksamheten.

E-A-T

E-A-T är en akronym som står för Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness. Det är en uppsättning med riktlinjer som Google använder för att utvärdera kvaliteten och trovärdigheten hos en webbplats innehåll.

Tre olika tillvägagångssätt för sökmotoroptimering

När man talar om olika typer av tillvägagångsätt för sökmotoroptimering finns det tre stycken: White Hat SEO, Grey Hat SEO och slutligen Black Hat SEO. Kort sagt handlar det om hur lagliga metoder av SEO man använder sig av på en webbplats.

Det är viktigt att notera att sökmotorer kontinuerligt uppdaterar sina algoritmer för att identifiera och bestraffa webbplatser som använder tekniker med Black Hat SEO och Grey Hat SEO. Därför rekommenderas det generellt att fokusera på white hat SEO-tekniker som följer etiska riktlinjer och ger långsiktiga fördelar för webbplatsens rankning och online-rykte.

White Hat SEO

White hat SEO hänvisar till etiska och legitima tekniker som används för att optimera webbplatser för sökmotorer. Dessa tekniker är godkända av sökmotorer och inkluderar metoder som att skapa innehåll av hög kvalitet, använda relevanta sökord och bygga bakåtlänkar av hög kvalitet. White hat SEO-tekniker syftar till att förbättra en webbplats rankning i sökmotorerna samtidigt som de följer sökmotorernas riktlinjer och policyer.

Grey Hat SEO

Grey Hat SEO hänvisar till tekniker som inte är uttryckligen förbjudna av sökmotorer men som fortfarande anses vara något manipulativa.

Black Hat SEO

Black hat SEO hänvisar till oetiska och manipulativa tekniker som används för att förbättra en webbplats rankning i sökmotorer. Black Hat SEO-tekniker är uttryckligen förbjudna av sökmotorer och inkluderar metoder som keyword stuffing, dold text och cloaking. Även om tekniker med Black Hat kan resultera i kortsiktiga vinster, kan de också resultera i allvarliga straff, inklusive permanent borttagning från sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Olika typer av analyser

Det finns en rad olika typer av analyser man kan göra när det kommer till SEO. Nedan listar vi några av dom vanligaste

Sökordsanalys

En sökordsanalys genomförs i samband med att skapa artiklar med copywriting eller optimering av en webbplats textinnehåll. Syftet är att ta reda på sökordets sökvolymer och konkurrens tillsammans med relaterade sökord och fraser som sedan implementeras organiskt i innehållet.

Site Audit

En Site Audit analys är ett annat ord för webbplatsbesiktning. Med andra ord indexerar crawlers eller s.k. spindlar som genomsöker webbplatsen på djupet för att ta reda på allt som inte står rätt till. Efter en genomförd Site Audit analys får man ut en åtgärdslista på vad man behöver göra för att förbättra webbplatsens sidhälsa av teknisk aspekt.

On-page Audit

En On-page Audit är en analys som fokuserar på en specifika webbsida som man vill optimera. Efter en genomförd On-page Audit får man fram en åtgärdslista på vad man behöver göra med webbsidan för att förbättra den med s.k. On-page SEO.

Konkurrensanalys

En konkurrensanalys är som det låter. Med hjälp av olika verktyg analyserar man konkurrenternas webbsidor för att se vad dom har gjort bra och vilka länkar dom erhåller från andra webbplatser. Syftet med detta är att skapa liknande men bättre innehåll och erhålla samma länkar helt enkelt. I vissa fall sätter man upp system för övervakning där man meddelas per automatik så fort det händer något med konkurrenternas webbplatser.

Hastighetsanalys (PageSpeed Insights - webbyråernas mardröm)

En utav dom vanligaste hastighetsmätarverktyen är PageSpeed Insights och är Googles egna hastighetsmätarverktyg som utgår ifrån väldigt stränga regler kring en webbplats laddningshastighet på både mobila och stationära enheter. Majoriteten av alla webbsidor vi analyserat erhåller väldigt dåliga värden på mobila enheter.

HTML analys - W3 Validator

W3 Validator är ett analysverktyg som blottar alla felkoder och varningar kring hur en webbsida har byggts upp.

Algoritm updateringar och regler

Sökmotorernas algoritmer utvecklas ständigt eftersom sökmotorer strävar efter att tillhandahålla de mest relevanta och användbara resultaten till sina användare. Av denna anledning är det viktigt att hålla sig uppdaterad om ändringar i sökmotorernas algoritmer och anpassa SEO-strategier därefter.

Hur lång tid tar SEO?

Vissa webbplatsägare kan se initiala förbättringar i sin webbplats ranking inom några veckor eller månader efter att de har implementerat SEO-strategier, men det kan ta flera månader eller till och med ett år eller mer att se betydande och varaktiga förbättringar i sökmotorranking och webbplatstrafik. Det är viktigt att notera att SEO är en process som kräver kontinuerlig övervakning, analys och justering baserat på förändringar i sökmotorernas algoritmer och det konkurrensutsatta landskapet.

Olika faktorer som påverkar hur snabbt en sida klättrar i SERP

  • Sökordskonkurrens
  • Webbplatsens ålder (det tar längre tid för nya webbplatser)
  • Hemsidans auktoritet och antal länkar
  • Hemsidans kvalitet, innehåll och teknik

Snabbare resultat med "Long tail" keywords

Genom att använda sig av längre sökfraser i sitt textinnehåll kan man snabbare nå toppositioner i sökresultaten. En kort sökfras är från en till tre nyckelord som t.ex: "SEO Byrå Sundsvall" eller "SEO Sundsvall" en long tail är från tre till fem ord t.ex: "Bästa SEO byrån i Sundsvall".

Vad kan jag göra för att skynda på SEO?

Genom att välja ut bra sökord med relaterade sökord som du implementerar i textinnehållet tillsammans med längre sökfraser och optimerade bilder kommer du långt. Om du använder WordPress är ett SEO plugin att föredra som ger dig en bra överblick på vad som behöver göras. I den här artikeln får du reda på mer och hur du kommer igång med din SEO.

Vad kostar SEO?

Alla byråer har sina egna prismodeller på deras tilltag kring SEO. Prissättningen baseras på hur mycket arbete som ligger bakom olika projekt och ett sökord som har höga sökvolymer och konkurrens kräver mer tid. Nedan listar vi några vanliga prissättningar som byråer kör med:

Vad kostar nyckelordsmodellen?

Är att man betalar en summa för varje dag då ett nyckelord ligger på första sidan i sökresultaten. T.ex. "Botox Sundsvall" - 30 kr/dag. Priset varierar beroende på nyckelordets konkurrens och sökvolymer. Om ens sida inte visas på första sidan betalar man inget.

Vad kostar åtgärdsmodellen?

Åtgärdsmodellen kan se lite olika ut från fall till fall beroende på kundens önskemål. Huvudsakligen handlar det om att genomföra åtgärder utifrån en webbplatsbesiktning. Med hjälp av SEO verktyg plockar man ut en lista med vad som behöver göras. Kostnaden baseras på en rad olika faktorer och kan variera beroende på önskemålet, hur stor sidan är och hur många problem som behöver lösas.
Kostnaden brukar börja från 10 000 kr och uppåt.

Vad kostar ett SEO-avtal?

Ett SEO-avtal handlar vanligtvis om gå igenom en åtgärdslista och eliminera problemen som finns till att säkra en solid grund för hela webbplatsen. Därefter kan avtalet se olika ut beroende på kundens önskemål. Kostnaden för ett SEO-avtal baserar på konsulttimmar där minst 3 h brukar vara standard. Många stora byråer tar 1500 kr/h vilket innebär att 4500 kr/mån är en vanlig prissättning.

De vanligaste och största SEO-verktygen

Det finns en mängd olika SEO-tjänster och dom största är SEMrush, Moz och Ahrefs. Dessa tjänster kostar från ca 1000 kronor i månaden och uppåt och erhåller helhetstäckande SEO-verktyg för att dominera sökresultaten. Givetvis finns det mindre och inte lika kända SEO-tjänster som också gör ett bra jobb.

Riskerna med att anlita SEO-speciallist eller byrå

Som alla branscher man inte kan något om medföljer det stora risker när man ska ingå ett avtal.
Vi har varit med om att byråer gör allt för att låsa in kunderna och så svårt som möjligt att slita sig från "samarbetet". Vissa byråer har 12 månaders bindande avtal med 3 månaders uppsägningstid. Om kunden missar detta blir denne låst i ytterligare 12 månader. Här kan du läsa mer om riskerna med att anlita SEO-specialist eller SEO-byrå.

Vi är experter på lojal och transparent SEO

Vi har samlad kompetens på ett och samma ställe och genom åren har vi genererat miljontals kronor till våra kunder med legal SEO teknik.

Med ett SEO-avtal arbetar vi under en längre tid där målsättningen är att generera ett större trafikflöde till din webbplats utifrån strategiska lösningar. Vi skräddarsyr en rapport som vi skickar ut till dig månatligen där du kan följa trafikutvecklingen på din webbplats och även positioner i sökresultaten på dina nyckelord.

Tillsammans gör vi regelbundna avstämningar där du är med och påverkar vårt scope utifrån den datan vi samlat in.

Vi förstår att mycket kan låta som grekiska därför är det viktigt för oss att du ska känna att du är i goda händer under hela processen där vi alltid strävar efter att göra vårt yttersta.

Vanliga frågor och svar

Nedan finner du några svar på vanliga frågor relaterat till SEO.

Vad är Bounce Rate / Avvisningsfrekvens?

Vad är Google Analytics?

Vad är konverteringsoptimering / CRO?

Vad betyder ett lead?

Säg hej
cross