Uppdaterad: 04/19/2023

SEO Copywriting & SEO Content

Med kombinationen av dessa två delar är målet att dominera sökresultaten och konvertera besökare till kunder. Detta är något som vi har jobbat mycket med för att generera miljontals kronor till våra kunder.

SEO Copywriting

SEO Copywriting är textinnehåll på en webbsida som är utformad med en konverterande strategi. Tekniken man använder sig av vid utformandet av webbplatsens textinnehåll kallas för AIDA.

AIDA och SEO Copywriting

AIDA är en akronym som står för Attention, Interest, Desire och Action. Detta är en klassisk teknik som bl.a. säljande företag använder sig av då konsumenter går igenom dessa steg när de fattar ett köpbeslut.

ATTENTION: När man utformar en webbsida som är menad till att konvertera utformar man den på ett psykologiskt sätt som fångar läsarens uppmärksamhet och gör denne medveten om en produkt eller liknande.

INTEREST: Handlar om att utforma innehållet på ett sätt där den potentiella kunden vill lära sig mer om produkten eller tjänsten och hur detta kan gynna denne.

DESIRE: När kunden blivit intresserad så handlar det om att konvertera kunden från "att gilla" till att "vilja ha" produkten eller tjänsten.

ACTION: Det ultimata målet är att den potentiella kunden genomför köpet eller lämnar sina kontaktuppgifter i ett kontaktformulär.

AIDA handlar om att medvetandegöra en produkt eller tjänst som leder till intresse som sedan leder till begär och slutligen en handling.

SEO Content

SEO Content är själva strategin som ligger bakom själva utformandet av innehållet där man tar reda på sökvolymer och konkurrens kring nyckelord, relaterade nyckelord och sökfraser. Här kan du fördjupa dig ytterligare i ämnet SEO Copywriting & SEO Content på Search Engine Journal (en av de ledande SEO bloggarna).

Säg hej
cross